Informace o pozorování Slunce a jiné zajímavosti Statistiky Aktuální údaje o sluneční aktivitě Informace o akcích pořádaných ČAS Informace o Sluneční sekci ČAS Činnost sekce Seznam členů sekce Internetové odkazy na podobně zaměřené stránky

Archiv článků


14.9.2021
Setkání členů Sluneční sekce - přednášky

V sobotu 4. září se v prostorách Astronomického ústavu v Ondřejově konalo již tradiční Otevřené setkání členů Sluneční sekce. Setkání se zúčastnilo 30 zájemců, mezi kterými vedle členů Sluneční sekce ČAS, byli i členové jiných složek, a také řada nečlenů.

Více zde

Martina Pavelková


18.8.2021
Soutěž: Je Slunce fotogenické?

Slunce se nám konečně probouzí po dlouhém minimu své aktivity. Nový cyklus už nám ukázal, že nebude pozadu za starým, produkuje jednu oblast za druhou, a totéž můžeme říci i o erupcích a protuberancích. Proto jsme se rozhodli uspořádat pro Vás soutěž o nejlepší fotografie Slunce.

Více zde

Martina Pavelková


17.6.2021
Glosa z akce "Solarografie 2021"

V sobotu 12. června 2021 proběhlo v prostorách Astronomickém ústavu Akademie věd v Ondřejově první Mezinárodní solarografické setkání: Mezi vědou, uměním a vzděláváním.

Více zde

Maciej Zapiór


2.6.2021
O zatmění Slunce

10. června proběhne prstencové zatmění Slunce, které u nás bude vidět jako částečné. Zatmění Slunce vždy přitahuje spoustu pozorovatelů, ať už se jedná o zatmění úplné, prstencové či částečné. Jde o nádherný přírodní úkaz, hlavně v případě zatmění prstencového nebo úplného.

Více zde

Eva Marková


26.5.2021
43 let ondřejovských předpovědí

Rychlý vývoj techniky ve dvacátém století učinil konec chápání astronomie jen jako krásné vědy s malým praktickým využitím. Významnou roli hrál mj. i objev ionizovaných vrstev v atmosféře a jejich závislosti na sluneční aktivitě. Význam rádiového spojení vzrostl zejména během válečných konfliktů a následně i během studené války, kdy šlo jak o zvýšení spolehlivosti rádiové komunikace, tak o efektivní pokrytí konkrétní oblasti rádiovým signálem. Tlak byl tak velký, že se dokonce našly prostředky k budování nových observatoří.

Více zde

František K. Janda


26.4.2021
ČESLOPOL

Jedním z pozorovacích programů Sluneční sekce je systematické zakreslování sluneční fotosféry a určování relativního čísla slunečních skvrn. Tento pozorovací program má dlouholetou tradici a navazuje na předválečná pozorování Sekce pro pozorování Slunce Československé astronomické společnosti.

Více zde

Vlastislav Feik


31.3.2021
Vylepšení dalekohledu GREGOR v roce 2020

Největší evropský sluneční dalekohled GREGOR o průměru 1,5 metru nalezneme na observatoři Teide (Izaňa) na ostrově Tenerife. Na jeho vývoji a stavbě se podílel také Astronomický ústav AV ČR. GREGOR oficiálně spatřil své první světlo 21. května 2012.

Více zde

Michal Sobotka


25.2.2021
Solarografie

Vědecké pozorování Slunce probíhá v dnešní době převážně na velkých dalekohledech. Má tedy v dnešní době smysl pozorování Slunce pomocí jednoduchých přístrojů? Pro vědecké účely spíše ne, ale pro naši radost z vlastního pozorování Slunce ano. Jednou z možností je solarografie (šp. Solarigrafía, angl. Solarigraphy), která nám umožňuje pomocí vlastnoručně vyrobené kamery zaznamenávat pohyb Slunce po obloze, a to i po dobu půl roku.

Více zde

Maciej Zapiór


15.1.2021
Databáze synoptických map Slunce

Před pár lety byla zdigitalizována databáze synoptických map Slunce pod hlavičkou Sluneční sekce ČAS. Zájemci si mohli napsat o kopii na CD. Protože časy se mění, nastala chvíle opět sáhnout do archivu a tuto sérii dat zveřejnit online. Synoptické mapy, vytvořené Ladislavem Schmiedem a Vlastislavem Feikem od otočky 1267 (rok 1948) do otočky 2040 (rok 2006), můžete nově volně procházet z přiloženého linku.

Více zde

Martina Pavelková


21.9.2020
Program Slunce

Na území Československa kreslíme Sluneční aktivitu již velmi dlouho. Nejstarší dochované kresby pochází z konce 19. století. Se vznikem České astronomické společnosti a naší sekce se informace z kreseb (hlavně relativní čísla) začaly shromažďovat pod vedením dr. J. Hraše. Od té doby se podílelo na kresbách stovky Čechů a Slováků, někteří jen jednou dvěma kresbami, někteří celoživotní snahou.

Více zde

Martina Pavelková


18.2.2020
Výlet na Ondřejovskou hvězdárnu

Tento rok pořádáme společný výlet, abychom si mohli i neformálně popovídat nebo se podívat společně na místa, která jsou se Sluncem spojená. Asi ne příliš překvapivě začínáme výletem do Ondřejova, kde se můžete podívat na sluneční přístroje, kam se běžně při dnech otevřených dveří nedostanete.

Více zde

Martina Exnerová


14.2.2020
Mezinárodní solarigrafické setkání:
   Mezi vědou, uměním a vzděláváním

Letos je to právě dvacet let, co vznikl unikátní projekt nazvaný Solarigrafie. U zrodu tohoto projektu stáli tři muži Sławomir Decyk, Paweł Kula a Diego López Calvín. Je na čase se ohlédnout, zhodnotit úspěchy projektu a uvažovat nad jeho budoucností. Protože projekt má širší využití, rádi bychom tímto pozvali všechny, kteří mají se solarigrafií nějakou zkušenost, popř. by ji rádi získali,
na Mezinárodní solarigrafické setkání: Mezi vědou, uměním a vzděláváním.

Více zde

Maciej Zapiór a Martina Exnerová


27.1.2020
Akce v roce 2020

Sluneční sekce ČAS organizuje a zúčastňuje se řady akcí, podívejte se na jejich přehled a udělejte si místo v kalendáři :). Letos to bude opravdu zajímavé.

Více zde

Martina Exnerová


25.1.2019
Otevřené setkání členů Sluneční sekce 2018

V sobotu 17. listopadu se na nově zrekonstruované hvězdárně v Teplicích konalo již tradiční Otevřené setkání členů Sluneční sekce...

Více zde

Eva Marková


7.1.2019
Zápis z voleb výboru Sluneční sekce ČAS

Volby se konaly internetově v období od 4. až 20. prosince 2018. Sluneční sekce měla k tomuto datu 32 členů, voleb se zúčastnilo 22 členů, což je 69 %.

Na základě počtu získaných hlasů bude výbor Sluneční sekce pracovat ve složení:
     
RNDr. Eva Marková, CSc.předseda
RNDr. Michal Sobotka, DSc.místopředseda
Ivana Macourkováhospodář
Martina Exnerováčlen výboru
Mgr. Maciej Zapiór, PhD.člen výboru

Zápis zde

Eva Marková


14.2.2018
Projekt vývoje režimu slunečních pozorování s observatoří ALMA úspěšně dokončen

Na přelomu roku 2016/2017 byl po více než dvou letech vývoje schválen a zařazen do programu standardních vědeckých pozorování observatoře ALMA její speciální režim určený pro pozorování Slunce – tzv. ALMA Solar Observing Mode.

Více zde

Miroslav Bárta


20.1.2018
Fotografie ze setkání členů sekce

26. listopadu 2017 proběhlo ve vile Lanna v Praze otevřené setkání členů sluneční sekce.

Zde je několik fotografií.

Jan Sládeček


20.1.2018
Ohlédnutí za zatměním Slunce v roce 2017

V roce 2017 bylo možné pozorovat prstencové i úplné zatmění Slunce. Poměrně dobrá vyhlídka počasí dávala velkou šanci na úspěšné pozorování jevu.
Dalo by se říci, že obě cesty za zatměním Slunce 2017 nějakým způsoben volně navazovaly na výpravu za prstencovým zatměním Slunce 2012.

Více zde

Jan Sládeček


16.1.2018
Zemřel RNDr. Václav Bumba, DrSc.

Ve věku 92 let nás opustil člověk, který věnoval svůj život poznávání naší nejbližší hvězdy, Slunce, zasloužil se o rozvoj české sluneční fyziky a celého Astronomického ústavu Akademie věd.

Více zde

dr. Michal Sobotka


11.1.2018
Kniha "Z histórie výskumu Slnka"

V roce 2017 vyšla kniha „Z histórie výskumu Slnka“ autora RNDr. Elemíra Csereho, zakladatele amatérské astronomie na Slovensku.

Vydala ji Slovenská ústřední hvězdárna Hurbanovo ve spolupráci se Sluneční sekcí ČAS u příležitosti 100. výročí nedožitých narozenin autora, 25. výročí od jeho úmrtí, 100. výročí založení České astronomické společnosti a 10. výročí od úmrtí RNDr. Ladislava Křivského, CSc., který byl původním editorem tohoto díla.

Více zde

Eva Marková


16.10.2017
OTEVŘENÉ SETKÁNÍ ČLENŮ SLUNEČNÍ SEKCE ČAS
Vážení a milí členové Sluneční sekce ČAS a příznivci Slunce.
Výbor Sluneční sekce ČAS Vás zve na
     OTEVŘENÉ SETKÁNÍ ČLENŮ SLUNEČNÍ SEKCE ČAS,
které se koná jako společná akce ČAS a STRATEGIE AV21.
Setkání proběhne v rámci stého výročí založení ČAS, a to v neděli 26. listopadu 2017 od 9:30 hodin ve vile Lanna, v Praze 6

Více zde

Eva Marková


15.10.2016
OTEVŘENÉ SETKÁNÍ ČLENŮ SLUNEČNÍ SEKCE ČAS
Vážení a milí členové sluneční sekce a příznivci Slunce!
Výbor Sluneční sekce ČAS Vás zve na
OTEVŘENÉ SETKÁNÍ ČLENŮ SLUNEČNÍ SEKCE ČAS
které se uskuteční v sobotu 3. prosince 2016 od 10:00 hodin


Více zde

Eva Marková


30.12.2015
Co nebylo v Panoptiku
Vzhledem k tomu, že by se dr.Křivský, který byl čestným členem Sluneční sekce, 8. prosince 2015 dožil 90ti let, podařilo se mi dát dohromady některé jeho příhody, které mi kdysi vyprávěl.
Dokument ke stažení ZDE

Eva Marková


13.12.2015
Zápis z voleb výboru Sluneční sekce ČAS a delegáta na sjezd ČAS
Volby se konaly internetově v období od 24. listopadu 2015 do 6. posince 2015. Sluneční sekce má 30 členů, voleb se zúčastnilo 20 členů, což je 67 %.
Více zde

Eva Marková


25.11.2015
Zpráva z Otevřeného setkání členů Sluneční sekce ČAS
V sobotu 21. listopadu proběhlo v Praze na Spořilově již tradiční Otevřené setkání členů Sluneční sekce ČAS. Kromě členů Sluneční sekce se zúčastnilo i několik zástupců Pražské pobočky.


Více zde

Ivana Macourková


2.10.2015
OTEVŘENÉ SETKÁNÍ ČLENŮ SLUNEČNÍ SEKCE ČAS
Vážení a milí členové sluneční sekce a příznivci Slunce!
Výbor Sluneční sekce ČAS Vás zve na
OTEVŘENÉ SETKÁNÍ ČLENŮ SLUNEČNÍ SEKCE ČAS
které se uskuteční v sobotu 21. listopadu 2015 od 10:00 hodin


Více zde

Eva Marková


19.9.2015
Pozorovací kampaň "F-CHROMA"
F-CHROMA je výzkumný projekt zaměřený na pochopení fyziky sluneční chromosféry během slunečních erupcí. Součástí tohoto projektu je pozorovací kampaň zahrnující amatérské astronomy.


Více zde

Eva Marková


8.2.2015
SLUNEČNÍ ERUPCE V ÉŘE RHESSI
Sylabus přednášky, která zazněla na setkání členů Sluneční sekce.


Více zde

Eva Marková


15.12.2014
Ocenění Petra Heinzela
Dne 13.12. 2014 bylo dlouholetému členu Sluneční sekce ČAS Prof. RNDr. Petru Heinzelovi, DrSc. předáno nejvyšší ocenění, které ČAS uděluje badatelům, kteří se celoživotním dílem obzvláště zasloužili o rozvoj astronomie, a to Nušlova cena za rok 2014. Podrobnosti o oceněném i udělení ceny viz v přiloženém Tiskovém prohlášení ČAS. Petru Heinzelovi k tomuto ocenění blahopřejeme!


Celý článek zde

Eva Marková


6.11.2014
Půlstoletí helioseismologie: Od oscilací k vnitřní struktuře Slunce
Sylabus přednášky, která zazněla na setkání členů sl. sekce.


Celý článek zde

Michal Švanda


16.10.2014
Otevřené setkání členů Sluneční sekce ČAS
V sobotu 11. října 2014 se v zasedací místnosti Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze na Spořilově uskutečnilo otevřené setkání členů Sluneční sekce ČAS. Kromě členů sluneční sekce se ho zúčastnili i zástupci Pražské pobočky ČAS a Sekce proměnných hvězd a exoplanet.


Celý článek zde

Eva Marková


Aktualizováno 17.9.2014
Setkání členů Sluneční sekce ČAS
Výbor Sluneční sekce ČAS Vás zve na otevřené setkání členů Sluneční sekce ČAS, které se uskuteční 11. října 2014 od 10. hodin.


Pozvánka a program zde

Eva Marková


8.1.2014
Hybridní zatmění Slunce 2013
Zpráva z expedice za úplnou fází zatmění Slunce 3.11.2013


Celý článek zde

Jan Sládeček


15.12.2013
Wroclaw, Praha, Hangzhou, Zhengxiangbaiqi, Beijing
krátká zpráva o slunečních konferencích navštívených v r. 2013


Celý článek zde

Pavel Kotrč


5.12.2013
Setkání členů Sluneční sekce ČAS
V sobotu 30. listopadu se v zasedací místnosti Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze na Spořilově uskutečnilo setkání členů Sluneční sekce ČAS.


Celý článek zde

Eva Marková, Jan Sládeček


15.8.2013
CESRA 2013 Workshop
Sluneční radioastronomové z celého světa jednali v Praze.


Celý článek zde

Miroslav Bárta


1.7.2013
Úplné zatmění Slunce 2012 v Austrálii
Zpráva z expedice za úplným zatměním Slunce 13.11.2012.


Celý článek zde

Jan Sládeček


 
21.2.2013
Sluneční sekce CAS blahopřeje slunečnímu fyzikovi 
Josipu Kleczkovi k devadesátinám  Tiskové prohlášení (formát DOC / PDF)

29.1.2013
Zápis z voleb výboru Sluneční sekce ČAS a delegáta na sjezd ČAS
Volby se konaly korespondenčně v období od 18. prosince 2012 do 20. ledna 2013. Sluneční sekce má 29 členů, voleb se zúčastnilo 21 členů, což je 72 %.
Více zde

Eva Marková


30.3.2012
Zemřel čestný člen ČAS pan Ladislav Schmied
Ve věku nedožitých 85 let zemřel český amatérský pozorovatel sluneční fotosféry, který této zálibě, na vysoké úrovni, zasvětil celý život. Věnoval se systematickému pozorování Slunce celých 66 let.
Více zde

Pavel Suchan


aktualizováno 12.3.2012
Erupční aktivita 24. slunečního cyklu narostla
Postupný růst aktivity v prvních týdnech roku 2012 vyústil v sérii slunečních erupcí ve druhém březnovém týdnu. Velká skupina slunečních skvrn v aktivní oblasti NOAA 1429 se ještě před přechodem centrálním slunečním meridiánem projevila silnou erupcí třídy X1.1 dne 5.března v 5:00 UT. Byla doprovázena výronem koronální hmoty (CME) s nabitými částicemi urychlenými na 900 km/s.
Více zde

Pavel Kotrč


3.3.2010
Výsledky voleb delegáta na sjezd ČAS a nového výboru Sluneční sekce
Volby proběhly korespondenčně v období od 19. do 28. února 2009 a zúčastnilo se jich 19 členů sekce, každý s jedním platným hlasem.
Volba delegáta na sjezd ČAS:
Eva Marková 17 hlasů
Vlastislav Feik 1 hlas
Za Sluneční sekci byla na sjezd ČAS delegována Eva Marková.  

Volba nového výboru sekce:
Navrhovaný výbor ve složení
Eva Marková předsedkyně
Michal Sobotka tajemník
Pavel Kotrč hospodář
byl zvolen 19 hlasy a ujme se svých povinností od 1. dubna 2010.

Děkujeme členům Sluneční sekce ČAS za účast ve volbách. 

Michal Sobotka


24.4.2009
Sluneční filtr (Vzpomínky a poznámky)
Dr. Ivan Šolc, tvůrce již legendárního slunečního filtru, napsal krátký článek o tom, jak to všechno začalo a připojil i nový návrh filtru.
Článek je velmi zajímavý také z historického hlediska.
Více zde

Ivan Šolc


23.3.2009
Další skvrna 24. slunečního cyklu
Dne 22.3.2009 jsem na hvězdárně Františka Pešty v Sezimově Ústí napozoroval výskyt slunečních skvrn nového 24. slunečního cyklu........ Více zde

Vlastislav Feik


6.3.2009
Zatmění Slunce - Čína
Vážení kolegové,

uvolnilo se několik míst na zájezd do Číny za úplným zatměním Slunce 22.7.2009, který je připravován v termínu od 18.7. do 1.8.2009 ve spolupráci s CK China Tours. V případě, že neplánujete vlastní expedici, rádi Vás uvítáme v našem týmu....... Více zde

Jan Sládeček


6.2.2009
Sluneční aktivita ve II. pololetí 2008
Tímto článkem bych rád široké veřejnosti přiblížil vlastní pozorování Slunce, která jsem zaznamenal jako astronom amatér ve druhé polovině roku 2008. ...... Více

Michal Řepík


1.4.2008
Motýlkový diagram z fakulových polí
Cílem tohoto krátkého příspěvku je představit kresby sluneční fotosféry pro studium dlouhodobého vývoje slunečních fakulových polí. ..... Více

28.3.2008
Poslední skvrny starého slunečního cyklu
V současné době se Slunce nachází o období minima své aktivity, kdy končí starý jedenáctiletý sluneční cyklus a začíná cyklus nový. První malá aktivní oblast nového cyklu se objevila již v lednu tohoto roku. Sluneční fyzikové to poznají podle polarity magnetických polí slunečních skvrn, která se s nástupem nového cyklu mění..... Více

16.9.2007
Několik fotografií slunečních skvrn
Fakulové pole v aktivní oblasti NOAA 10953 v čáře H-alfa.
Skupina pór a malých magnetických uzlíků (filigree) ve sluneční fotosféře
Pokud chcete vystavit nějaký článek,
klikněte sem