Informace o pozorování Slunce a jiné zajímavosti Statistiky Aktuální údaje o sluneční aktivitě Informace o akcích pořádaných ČAS Informace o Sluneční sekci ČAS Činnost sekce Seznam členů sekce Internetové odkazy na podobně zaměřené stránky
13. 12. 2015
Zápis z voleb výboru Sluneční sekce ČAS a delegáta na sjezd ČAS
     Autor : Eva Marková
Volby se konaly korespondenčně v období od 24. listopadu 2015 do 6. prosince 2015.
Sluneční sekce má 30 členů, voleb se zúčastnilo 20 členů, což je 67 %.

Výsledky voleb:

Volba výboru sluneční sekce:

Eva Marková  20 hlasů
Michal Sobotka 20 hlasů
Ivana Macourková 18 hlasů
Miroslav Bárta 2 hlasy

Na základě počtu získaných hlasů bude výbor Sluneční sekce pracovat ve složení:

RNDr. Eva Marková, CSc. předseda
RNDr. Michal Sobotka, DSc. místopředseda
Ivana Macourková hospodář

 

Za starý výbor sekce: 
Eva Marková v.r.
Michal Sobotka, v.r.
Miroslav Bárta, v.r.
Úpice, 12. prosince 2015