Informace o pozorování Slunce a jiné zajímavosti Statistiky Aktuální údaje o sluneční aktivitě Informace o akcích pořádaných ČAS Informace o Sluneční sekci ČAS Činnost sekce Seznam členů sekce Internetové odkazy na podobně zaměřené stránky
25.1.2019
Otevřené setkání členů Sluneční sekce 2018
     Autor : Eva Marková

 V sobotu 17. listopadu se na nově zrekonstruované hvězdárně v Teplicích konalo již tradiční Otevřené setkání členů Sluneční sekce. Setkání se zúčastnilo téměř 40 zájemců, mezi kterými vedle členů Sluneční sekce ČAS byli i členové jiných složek ČAS a také řada nečlenů.

 Na začátku setkání přivítal účastníky ředitel hvězdárny Teplice RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D. Pak již pokračovalo jednání podle programu:
- Geometrie prostoru deformovaného Sluncem (M. Křížek),
- Evropský sluneční dalekohled EST (M. Sobotka),
- Současný stav slunečních pozorování na Almě ( M. Bárta),
- Nejnovější výsledky pozorování oscilací v protuberancích na ondřejovském spektrografu HSFA-2 (M. Zapior),
- Civilizační dopady erupční aktivity Slunce (M. Švanda),
- Měřeni spektrálního toku optického kontinua z aktivní oblasti na Slunci (P. Kotrč, R. Křížová a V. Březová),
- Synoptické pozorování Slunce v Ondřejově (M. Exnerová, V. Feik),
- Pozorování Slunce na Hvězdárně barona Artura Krause v Pardubicích (A. Uhlíř, P. Komárek),
- Sluneční analema ve výuce astronomie (M. Zapior).

Po každém vystoupení následovala bohatá diskuze.

 V době přestávky na oběd měli účastníci možnost prohlédnout si hvězdárnu, čehož prakticky všichni využili. Setkání skončilo zhruba v 16 hodin a všichni účastníci se již těší na setkání v roce 2019.