Informace o pozorování Slunce a jiné zajímavosti Statistiky Aktuální údaje o sluneční aktivitě Informace o akcích pořádaných ČAS Informace o Sluneční sekci ČAS Činnost sekce Seznam členů sekce Internetové odkazy na podobně zaměřené stránky
15.8.2013
Sluneční radioastronomové z celého světa jednali v Praze
     Autor : Miroslav Bárta

 
Radioteleskopy ALMA (zdroj: ESO)

Na mezinárodní konferenci CESRA2013, pořádané Astronomickým ústavem AV ČR, se ve dnech 24.-29.června v Praze sešlo na 120 radioastronomů z Evropy, USA, Japonska, Číny, Ruska, Brazílie a dalších zemí. Diskutovali aktuální otázky sluneční astrofyziky a radiové astronomie zejména v perspektivě právě dokončovaných obřích radioastronomických přístrojů ALMA a LOFAR.

ALMA (Atacama Large Millimeter Array) je projekt soustavy šesti desítek velmi přesných dvanáctimetrových antén pro příjem radiových vln milimetrových délek, rozkládajících se na ploše téměř 200 km2. Je budovaný společným úsilím Evropské jižní observatoře (ESO), americké National Radio Astronomy Observatory (NRAO) a japonské National Astronomical Observatories of Japan (NAOJ) v chilské poušti Atacama. Stane se klíčovým přístrojem astrofyzikálního výzkumu pro celou následující dekádu. Vedle objektů vzdáleného vesmíru, pro jejichž studium byl primárně navržen, se bude věnovat i výzkumu naší nejbližší hvězdy – Slunce. 

Právě slunečnímu výzkumu s radioteleskopy ALMA je v současné době věnována vysoká pozornost. Dosavadní zkušenosti s tímto přístrojem totiž ukazují, že sledování Slunce bude vyplňovat značnou část denního pozorovacího času. Z důvodů zvýšeného zájmu vědecké komunity o sluneční pozorovací program bylo na anténách ALMA provedeno i několik nákladných úprav. Jde např. o zdrsnění ploch parabolických zrcadel, zabraňující přehřátí přijímače v jejich ohnisku, nebo instalaci speciálních slunečních filtrů. Zvýšenou aktivitu v této oblasti dokládá i účast mnoha mezinárodních expertů na mikrovlnnou interferometrii na pražské konferenci CESRA. 

Samotné konferenci předcházelo jednodenní pracovní jednání slunečních fyziků a technických odborníků z ESO/ALMA, jehož výsledkem jsou tři připravované projekty pro ověření schopností přístroje ALMA plnit úkoly slunečního výzkumu, tzv. Commissioning and Science Verification (CSV). Účelem těchto projektů tedy ještě není produkovat vědecká data, s tím se počítá až v roce 2015. Každý z projektů je podáván za jedno ALMA reginální centrum tzv. ARC. Ta jsou celkem tři: Severní amerika, Evropa + Brazílie a Asijsko-pacifická oblast. 

Astronomický ústav AV ČR v Ondřejově provozuje jeden ze sedmi uzlů Evropského střediska ALMA (European ALMA Regional Center – ARC). Tento uzel je v rámci světových ALMA center unikátní v tom, že se jako jediný specializuje na problematiku studia Slunce pomocí přístroje ALMA. Díky tomu hraje Astronomický ústav AV ČR v tomto vysoce aktuálním oboru výzkumu celosvětově koordinační roli. I proto mu byla svěřena příprava evropského projektu slunečního CSV a koordinace s dvěma zbývajícími projekty podávanými severoamerickým a asijsko-pacifickým ARC.


Mapa evropských uzlů střediska ALMA

  

Ondřejovské radioteleskopy

 

Další fotografie z konference:


  

  

 

  

Odkazy:

Stránky konference CESRA2013
http://wave.asu.cas.cz/cesra2013


Stránky Evropského ALMA střediska EU ARC
http://www.eso.org/sci/facilities/alma/arc.html


Stránky ondřejovského uzlu EU ARC
http://www.asu.cas.cz/alma