Informace o pozorování Slunce a jiné zajímavosti Statistiky Aktuální údaje o sluneční aktivitě Informace o akcích pořádaných ČAS Informace o Sluneční sekci ČAS Činnost sekce Seznam členů sekce Internetové odkazy na podobně zaměřené stránky
21.9.2020
Program Slunce
     Autor: Martina Pavelková

Na území Československa kreslíme Sluneční aktivitu již velmi dlouho. Nejstarší dochované kresby pochází z konce 19. století. Se vznikem České astronomické společnosti a naší sekce se informace z kreseb (hlavně relativní čísla) začaly shromažďovat pod vedením dr. J. Hraše. Od té doby se podílelo na kresbách stovky Čechů a Slováků, někteří jen jednou dvěma kresbami, někteří celoživotní snahou. V současné době sbírá aktuální informace z kreseb Vlastislav Feik z Hvězdárny Františka Pešty v Sezimově Ústí a staré kresby sbírá a digitalizuje Sluneční Patrola AsÚ AV ČR.

Všichni, co se někdy podíleli na tomto způsobu pozorování ví, že po několika letech kreslení nám obvykle vznikne velká hromada papírů, které se nikomu nechce ručně zpracovávat. Zároveň však není úplně jiná možnost, než data někam přenést. Jinak hromada, zůstane prostě jenom hromadou, která se bude zvětšovat, než se někdo naštve a vyhodí ji.

Pro snadnější zpracovávání a sjednocení formátu sběru dat vytvořil v roce 1997 programátor Milan Vávřík s dlouholetým pozorovatelem Vlastislavem Feikem program Slunce. Program je psaný v jazyce Borland Delphi 7 free pro operační systém Windows a je přenositelný (není nutná instalace).

Software vám po zadání správných informací vytvoří graf relativního čísla, motýlkový diagram, asymetrii, CV, RB i SN index a synoptické mapy. Po naskenovaní Vaší kresby se za pomocí programu dají vypočítat souřadnice aktivních oblastí, fakulí a jejich plochy. Zároveň vám dělá statistiku pozorovatelů a pozorovaných dní. Pokud přispíváte do sítě Česlopol (Česko-Slovensko-Polská síť kreseb sluneční fotosféry), stačí na konci měsíce vyexportovat soubor s vaším pozorováním.

Program i návod si můžete stáhnout na stránkách Sluneční patroly:
http://www.asu.cas.cz/~sunwatch/cs/stranka/ke-stazeni