Informace o pozorování Slunce a jiné zajímavosti Statistiky Aktuální údaje o sluneční aktivitě Informace o akcích pořádaných ČAS Informace o Sluneční sekci ČAS Činnost sekce Seznam členů sekce Internetové odkazy na podobně zaměřené stránky
8.1.2015
SLUNEČNÍ ERUPCE V ÉŘE RHESSI
     Autor: RNDr. Michal Varady, Ph.D.

Sylabus přednášky, která zazněla na setkání členů Sluneční sekce.

Sluneční erupce představují nejmohutnější exploze ve sluneční soustavě při nichž se uvolnují energie v řádech 10^25 J na časových škálách desítek až stovek sekund. Fyzikálně se jedná nesmírně komlikované vysokoenergetické procesy jejichž důsledky ovlivňují nejen prakticky celou atmosféru Slunce, ale šíří se i heliosférou a spoluurčují tzv. kosmické počasí v těsném okolí Země. V poslední dekádě byla vypuštěna řada kosmických přístrojů, jejichž hlavním úkolem byla pozorování Slunce.

Svým významem, z hlediska zkoumání fyziky erupcí, dominoval rentgenový dalekohled a spektrograf RHESSI, který v současné době pozoruje již úctyhodných 13 let. V přednášce se pokusíme ukázat jak RHESSI ve spolupráci s ostatními, zejména kosmickýmí přístroji pozorujícími Slunce, změnili náš pohled na fyziku erupcí. Dále ukážeme jak některé nové ideje z oblasti fyziky erupci byly a jsou rozvíjeny na AsÚ AV v Ondřejově.