Informace o pozorování Slunce a jiné zajímavosti Statistiky Aktuální údaje o sluneční aktivitě Informace o akcích pořádaných ČAS Informace o Sluneční sekci ČAS Činnost sekce Seznam členů sekce Internetové odkazy na podobně zaměřené stránky
26.4.2021
ČESLOPOL
     Autor: Vlastislav Feik

Jedním z pozorovacích programů Sluneční sekce je systematické zakreslování sluneční fotosféry a určování relativního čísla slunečních skvrn. Tento pozorovací program má dlouholetou tradici a navazuje na předválečná pozorování Sekce pro pozorování Slunce Československé astronomické společnosti.

Asi od roku 1917 – 1963 se sluneční protokoly shromaždovali na Štefáníkově hvězdárně Praze (Petřín). Tyto protokoly a nebo jejich část se také zasílaly do hvězdárny v Zürichu (Švýcarsko). V roce 1963 převzala tuto úlohu hvězdárna ve Valašském Meziříčí v rámci celostátního úkolu. Pro tuto činnost si hvězdárna vyhlédla p. Ladislava Schmieda z Kunžaku, se kterým nakonec i dojednala spolupráci na vydávání Bulletinů. Oficiálně se protokoly do Valašské hvězdárny začínají zasílat v roce 1965. Tato spolupráce pokračovala až do roku 1995, kdy jsem se já a pan Ing. Vlastimil Neliba seznámil s p. Ladislavem Schmiedem. Vlastimil Neliba již v té době pozoroval Slunce vizuálně, a proto se zapojil do zpracovávání slunečních protokolů, pro které připravil jednoduché formuláře v Excelu. Do té doby je p. Ladislav Schmied vytvářel na čtvrtky z papíru, které si nalinkoval. Dokonce, když byl papír malý, tak k tomu dolepoval kousky papíru bílou lepící pastou. I já se zapojil do tohoto pocesu a pomáhal jsem panu Schmiedovi s tvorbou synoptických map. Spolupráce s hvězdárnou ve Valašském Meziříčí trvala do roku 2006. V tom roce se přestal oficiálně vydávat Bulletin. V roce 2010 jsem po domluvě s touto hvězdárnou převzal iniciativu. Zavolal jsem pí. Evě Markové, že převezmeme sluneční protokoly zpět pod Sluneční sekci. Od té doby pracuji na kompletaci a doplňování pozorovací řady, tak aby zahrnovala všechna dostupná a dohledatelná data počínaje rokem 1913 až do současnosti. V tomto okamžiku je k dispozici 240.223 pozorování od 187 pozorovatelů.

Získaná data jsou v rámci Sluneční sekce ve spolupráci s hvězdárnou Františka Pešty v Sezimově Ústí, průběžně zpracovávána a publikována v elektronické podobě, jako „Bulletin pro pozorování Slunce“. Do programu nepřispívají pouze pozorovatelé z České republiky, ale také pozorovatelé ze Slovenska a Polska.V současné době se jedná o 24 pozorovatelských stanic. Tak se zrodil název Česlopol.

Česlopol - znamená dobrovolné pozorování sluneční fotosféry pozorované vizuálně či projekcí na území České republiky, Slovenské republiky a Polska

V současné době slouží tento pozorovací program mimo jiné i jako tréninkový program pro pozorovatele sluneční fotosféry. Tím mohou získat potřebné zkušenosti pro přispívání do mezinárodních databází jako je např. SILSO dříve (SIDC) v Bruselu. Doposud vydané bulletiny a další informace o tomto pozorovacím programu lze najít na webové stránce Sluneční patroly (www.asu.cas.cz/~sunwatch/cs/stranka/vysledky). V případě zájmu na těchto stránkách najdete také veškeré informace o možném připojení se do sítě.