Informace o pozorování Slunce a jiné zajímavosti Statistiky Aktuální údaje o sluneční aktivitě Informace o akcích pořádaných ČAS Informace o Sluneční sekci ČAS Činnost sekce Seznam členů sekce Internetové odkazy na podobně zaměřené stránky
19.9.2015
Pozorovací kampaň "F-CHROMA"
     Autor: Eva Marková

Milí pozorovatelé Slunce,

  F-CHROMA je výzkumný projekt zaměřený na pochopení fyziky sluneční chromosféry během slunečních erupcí. Součástí tohoto projektu je pozorovací kampaň zahrnující amatérské astronomy.

 Simultánní pozorování několika pozemskými i orbitálními observatořemi jsou plánována v termínu 19. - 27. září 2015. Amatérské snímky pořízené v této době jsou velmi žádané. Snímky z menších dalekohledů zachycují větší zorné pole, mohou doplnit informace v intervalech, kdy chybějí data z profesionálních přístrojů, a být použity k porovnání s profesionálními pozorováními. Vítané jsou zejména snímky v čáře H-alfa, Ca-k, slunečním kontinuu a bílém světle. Vhodnými přístroji jsou astronomické kamery jakož i DSLR v RAW módu.

 Více informací o technických detailech (včetně návodu k pořízení snímků) a o tom, jak se do pozorovací kampaně zapojit lze nalézt na této internetové stránce (v angličtině) 
  http://fchroma.astro.uni.wroc.pl/index.php/f-hunters.html

 Nezapomeňte se registrovat k zasílaní novinek, jinak zmeškáte důležité informace o pozorovacím čase a vybrané oblasti na Slunci.

Vaše otázky rádi zodpovíme buď 
 - přes kontaktní formulář http://fchroma.astro.uni.wroc.pl/index.php/ask.html
 - na facebooku https://www.facebook.com/fchroma
 - nebo se přidejte ke skupině flare hunters https://www.facebook.com/groups/436639956536513/
 - nebo https://www.facebook.com/events/862801493827301/

 Jasnou oblohu přeje tým F-HUNTERS!