Informace o pozorování Slunce a jiné zajímavosti Statistiky Aktuální údaje o sluneční aktivitě Informace o akcích pořádaných ČAS Informace o Sluneční sekci ČAS Činnost sekce Seznam členů sekce Internetové odkazy na podobně zaměřené stránky
14.9.2021
Setkání členů Sluneční sekce - přednášky.
     Autor: Martina Pavelková

V sobotu 4. září se v prostorách Astronomického ústavu v Ondřejově konalo již tradiční Otevřené setkání členů Sluneční sekce. Setkání se zúčastnilo 30 zájemců, mezi kterými vedle členů Sluneční sekce ČAS, byli i členové jiných složek, a také řada nečlenů.

Po zahájení a přivítání účastníků následovala zpráva o chodu Sluneční sekce a hlavní program, který sestával z šesti přednášek. Oproti avízovanému programu (odkaz) došlo k menší změně, místo p. Jandy přednášel Michal Švanda na téma "Geomagneticky indukované proudy v české rozvodné síti: Poslední zprávy z bojiště". Mezi přednášejícími byly také Elena Dzifčáková a Vlastislav Feik, kteří letos slavili životní jubileum a Petr Heinzel, který své jubileum slavil loni. Mezi oslavence patří též Alicja Heinzelová. Všem jubilantům ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně štěstí.

V letošním roce jsme také poprvé vyzkoušeli nahrávání přednášek. Pro všechny, kteří se nemohli dostavit, ale měli by zájem si přednášky poslechnout, jsme je nahráli na nově vytvořený YouTube kanál. Nejen za ochotu, ale i techniku a čas strávený při přípravě a následném zpracování, patří velký dík panu Stanislavu Danišovi.

Přednášky s odkazy:
 

 
"Co nám říkají sluneční spektra aneb 45 let ve sluneční fyzice" (P. Heinzel)

 
"Historie pozorování Slunce na Slovensku" (E. Dzifčáková)

 
"Shrnutí 24. cyklu sluneční aktivity" (M. Pavelková)

 
"Sluneční kresby na území Československa" (V. Feik)

 
"Observatoř ALMA a sluneční výzkum: Současnost a perspektivy" (M. Bárta)

 
"Geomagneticky indukované proudy v české rozvodné síti: Poslední zprávy z bojiště" (M. Švanda)

Po skončení programu bylo možné se ještě zúčastnit prohlídky Ondřejovské hvězdárny se zaměřením na sluneční přístroje, včetně nového přístroje FICUS a starého koronografu.