Informace o pozorování Slunce a jiné zajímavosti Statistiky Aktuální údaje o sluneční aktivitě Informace o akcích pořádaných ČAS Informace o Sluneční sekci ČAS Činnost sekce Seznam členů sekce Internetové odkazy na podobně zaměřené stránky
20.1.2018
Ohlédnutí za zatměním Slunce v roce 2017
     Autor : Jan Sládeček, Praha, sladeclipse@seznam.cz

V roce 2017 bylo možné pozorovat prstencové i úplné zatmění Slunce. Poměrně dobrá vyhlídka počasí dávala velkou šanci na úspěšné pozorování jevu.

Dalo by se říci, že obě cesty za zatměním Slunce 2017 nějakým způsoben volně navazovaly na výpravu za prstencovým zatměním Slunce 2012.

Z hlediska samotného jevu bylo cílem cesty za prstencovým zatměním Slunce 2017 fotografovat při začátku a konci prstencové fáze sluneční chromosféru tak, aby byla lépe zachycená a viditelnější než v roce 2012. Tenký prstýnek při zatmění 26. 2. 2017 byl předpokladem úspěšnému splnění tohoto záměru. V Argentině bylo nakonec cíle dosaženo a chromosféra je na fotkách bez filtru poměrně dobře viditelná (obr. 1). Levý snímek byl pořízen fotoaparátem na klasický film při 2. kontaktu, začátku prstencové fáze. Pravý snímek vznikl při 3. kontaktu, konci prstencové fáze pomocí digitální zrcadlovky. Oba snímky byly fotografovány bez filtru na objektivu.


Obr. 1. Sluneční chromosféra při začátku a konci prstencové fáze

Cesta za úplným zatměním Slunce 2017 navazovala na rok 2012 po cestopisné stránce v USA. Po předchozích dvou nezdarech při úplném zatmění Slunce 2015 a 2016 z hlediska počasí, bylo velmi důležité vyfotografovat sluneční korónu pro pozdější zpracování. Ve státě Oregon panovalo v srpnu poměrně slunečné počasí, doprovázené občas malými kumuly, ale někde i lesními požáry. Ze dvou míst byla nakonec vybrána lokalita asi 10 km severně od malého města Madras, těsně pod osou pásu totality. V den zatmění 21. 8. 2017 bylo skoro jasno, lehký oblačný závoj se těsně před úplnou fází téměř rozpustil, takže se podařilo úspěšně úplné zatmění pozorovat. Přes určitý technický problém se podařilo také celkem dobře vyfotografovat sluneční koronu (obr. 2).


Obr. 2 Sluneční koróna a protuberance v průběhu úplné fáze


Obr. 3 Úplná fáze zatmění Slunce a okolíNeupravený dokument ve formátu .DOC