Informace o pozorování Slunce a jiné zajímavosti Statistiky Aktuální údaje o sluneční aktivitě Informace o akcích pořádaných ČAS Informace o Sluneční sekci ČAS Činnost sekce Seznam členů sekce Internetové odkazy na podobně zaměřené stránky
11.1.2018
Kniha "Z histórie výskumu Slnka"
     Autor : Eva Marková

V roce 2017 vyšla kniha „Z histórie výskumu Slnka“ autora RNDr. Elemíra Csereho, zakladatele amatérské astronomie na Slovensku. Vydala ji Slovenská ústřední hvězdárna Hurbanovo ve spolupráci se Sluneční sekcí ČAS u příležitosti 100. výročí nedožitých narozenin autora, 25. výročí od jeho úmrtí, 100. výročí založení České astronomické společnosti a 10. výročí od úmrtí RNDr. Ladislava Křivského, CSc., který byl původním editorem tohoto díla. Fotografie opublikované v knize poskytla Katarína Žilinska, dcera RNDr. Elemíra Csereho.

19. října 2017 se uskutečnil v Piešťanech v rámci Festivalu astronomického filmu křest této knihy.
Pokřtily ji Katarína Žilinská a za Sluneční sekci ČAS Eva Marková.

Pokud by měl někdo o tuto publikaci zájem, je možné si ji objednat ve Slovenské ústřední hvězdárně v Hurbanově.


Eva Marková

ObalObsah