Informace o pozorování Slunce a jiné zajímavosti Statistiky Aktuální údaje o sluneční aktivitě Informace o akcích pořádaných ČAS Informace o Sluneční sekci ČAS Činnost sekce Seznam členů sekce Internetové odkazy na podobně zaměřené stránky
31.3.2021
Vylepšení dalekohledu GREGOR v roce 2020
     Autor: Michal Sobotka

Největší evropský sluneční dalekohled GREGOR o průměru 1,5 metru nalezneme na observatoři Teide (Izaňa) na ostrově Tenerife. Na jeho vývoji a stavbě se podílel také Astronomický ústav AV ČR. GREGOR oficiálně spatřil své první světlo 21. května 2012. Obraz je vytvářen třemi zrcadly pohyblivé části dalekohledu (obrázek) na vrcholu věže a přenášen sedmi rovinnými zrcadly do pevné části dalekohledu ve věži. Zde světlo prochází systémem adaptivní optiky (pět zrcadel, z toho dvě aktivní) a je rozděleno do vědeckých přístrojů, z nichž je v současné době nejdůležitější infračervený spektropolarimetr GRIS a kamery pro zobrazování v modrém světle, schopné rozlišit na povrchu Slunce detaily o velikosti 50 km.

Už po prvním světle bylo jasné, že rozlišení dalekohledu je sice skvělé, ale zhoršuje se směrem k okraji zorného pole, a že kontrast obrazu by mohl být vyšší. V důsledku nižšího kontrastu bylo obtížné „uzamknout“ adaptivní optiku na klidnou granulaci při průměrné kvalitě obrazu. Příčiny těchto problémů byly odstraňovány postupně. Nejdříve, v roce 2018, bylo vyměněno druhé zobrazovací zrcadlo z karbidu křemíku za mnohem kvalitnější z materiálu Zerodur, což podstatně přispělo ke zvýšení kontrastu.

V roce 2020 pak byla upravena optická cesta systému adaptivní optiky, včetně výměny dvou dalších zrcadel, a ostrost obrazu se zlepšila v celém zorném poli. Nyní může adaptivní optika spolehlivě korigovat obraz klidné granulace i během nepříliš kvalitního seeingu. Několik pozorování, která se podařilo získat během omezení covidové pandemie, ukazuje, že GREGOR nyní skutečně rozlišuje padesátikilometrové struktury ve sluneční atmosféře.

Podrobnosti můžete najít na těchto odkazech:
https://www.spacedaily.com/...details_of_the_Sun_999.html

https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2020/09/aa38208-20/aa38208-20.html


Foto autor