Informace o pozorování Slunce a jiné zajímavosti Statistiky Aktuální údaje o sluneční aktivitě Informace o akcích pořádaných ČAS Informace o Sluneční sekci ČAS Činnost sekce Seznam členů sekce Internetové odkazy na podobně zaměřené stránky
15.1.2021
Databáze synoptických map Slunce
     Autor: Martina Pavelková

Před pár lety byla zdigitalizována databáze synoptických map Slunce pod hlavičkou Sluneční sekce ČAS. Zájemci si mohli napsat o kopii na CD. Protože časy se mění, nastala chvíle opět sáhnout do archivu a tuto sérii dat zveřejnit online. Synoptické mapy, vytvořené Ladislavem Schmiedem a Vlastislavem Feikem od otočky 1267 (rok 1948) do otočky 2040 (rok 2006), můžete nově volně procházet z přiloženého linku.

Ke kompletnímu souboru byl přiložen úvod, který si zde v přepisu můžete přečíst (scan úvodu najdete na konci databáze). Synoptické mapy jsou i nadále produkovány, avšak programem Slunce, o kterém jsme Vás informovali v minulém článku.
Nové synoptické mapy můžete najít v jednotlivých bulletinech, v budoucnu je také zařadíme do databáze.

Celý soubor dat najdete nově na této adrese: Synoptické mapy SluncePřepis úvodního slova:

Soubor obsahuje synoptické mapy sluneční fotosféry v Carringtonových otočkách (synodických rotacích Slunce v trvání 27,2753 dne), které sestavuje od roku 1948 p. Ladislav Schmied z Kunžaku a od roku 1995 společně s Vlastislavem Feikem z Hvězdárny Františka Pešty v Sezimově Ústí. Do konce roku 2005 obsahuje 744 map a je otevřený pro pokračování v dalším období. Od roku 1985 jsou mapy předávány pro účely služby Fotosferex slunečnímu oddělení Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. v Ondřejově a v současné době hvězdárnám v Úpici a ve Valašském Meziříčí. Jejich sestavování je zařazeno v programu Sluneční sekce České astronomické společnosti v Praze. Kromě roků 1949 a 1950 zobrazují mapy nepřetržitě Slunce v období 18. až 23. cyklu.

V mapách jsou zakresleny skupiny slunečních skvrn ve svém maximálním rozvoji v síti heliografických souřadnic dle denních kreseb Slunce, pořizovaných autory souboru. V průběhu let pan Schmied pořídil na své soukromé hvězdárně v Kunžaku refraktorem o průměru 74 mm a s ohniskem 940 mm, zvětšením 47x, 11 600 kreseb o průměru 25 cm metodou projekce. Stejnou metodou pozoruje i Vlastislav Feik v Sezimově ústí, zde nejprve refraktorem 80/1370 mm (76x) a od roku 2000 refraktorem 100/1500 mm (75x).

V dřívějších letech doplňoval p. Ladislav Schmied svá pozorování kresbami pozorovatelů Slunce p. Františka Kadavého a Dr. Zdeňka Sekaniny ze Štefánikovi hvězdárny v Praze, Mariána Dujniče ze Špišské Nové Vsi a Karla Růžičky z hvězdárny v Žebráku.

V období 1956 až 1969 zveřejňovala tyto mapky Říše hvězd, po určitou dobu od roku 1989 byly otiskovány ve Zpravodaji Hvězdárny Úpice (později Astro a Spektrum). Několik map sluneční fotosféry bylo zařazeno do článků o sluneční aktivitě v časopisech Vesmír, Kosmos a Astropis. Sekvence těchto map se stala také součástí práce V.Bumba et al.: Coronal Holes, Astronomy and Astrophysics (298, 923-933/1995).

Digitalizaci map provedl Vlastislav Feik, kompletní digitální úpravu pak kolektiv Hvězdárny v Úpici.