Informace o pozorování Slunce a jiné zajímavosti Statistiky Aktuální údaje o sluneční aktivitě Informace o akcích pořádaných ČAS Informace o Sluneční sekci ČAS Činnost sekce Seznam členů sekce Internetové odkazy na podobně zaměřené stránky
6.2.2009
Sluneční aktivita ve II. pololetí 2008
     Autor : Michal Řepík

   Tímto článkem bych rád široké veřejnosti přiblížil vlastní pozorování Slunce, která jsem zaznamenal jako astronom amatér ve druhé polovině roku 2008. Aktivnímu pozorování Slunce v bílém světle se věnuji od roku 2006 a mým hlavním cílem je pravidelné monitorování sluneční aktivity.
   Pro pozorování používám katadioptrický dalekohled typu Maksutov – Cassegrain s průměrem objektivu 
127 mm a ohniskovou vzdáleností objektivu 1500 mm. Přístroj je opatřen objektivovým filtrem z Astro Solar fólie od firmy Baader planetarium.
   Stupeň sluneční aktivity je zaznamenáván ve formě relativního čísla sluneční aktivity Ri pro okamžik pozorování.
   Sluneční aktivita byla ve druhém pololetí roku 2008 na velmi nízké úrovni. Hodnoty pro měsíční relativní čísla Ri naleznete v níže uvedené tabulce. Připomínám, že se jedná o výsledky z mých vlastních pozorování Slunce. Je zcela možné, že se zde vyskytují jisté anomálie od čísel publikovaných v odborných astronomických časopisech. Tento defekt je způsoben nestejnorodým pokrytím pozorovací řady.
   Jednotlivá pozorování Slunce jsou zanesena do grafu průběhu relativního čísla sluneční aktivity Ri.

   Z grafu je zcela patrné, že sluneční aktivita byla pro zaznamenávané období většinou na bodě mrazu. Avšak v jistých intervalech se na Slunci minoritní množství slunečních skvrn objevilo. Jedná se převážně o měsíce říjen a listopad, kterým dominovaly skupiny slunečních skvrn s označením NOAA 1005 a NOAA 1008.
   Závěrem mohu shrnout výše uvedené výsledky svých pozorování. Sluneční aktivita byla pro druhé pololetí roku 2008 velmi nízká. Příliv nových slunečních skvrn nastupujícího 24. cyklu je dle matematických předpovědí stanoven na rok 2009.
   Příspěvek ukončuji tabulkou měsíčních relativních čísel sluneční aktivity pro zaznamenávané období.

Pozorovatelům pak přeji jasnou oblohu a mnoho radosti z pozorování Slunce.

 

Měsíc VII. VIII. IX. X. XI. XII 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 2. pololetí
Ri 1.09 0.00 0.00 2.67 4.57 0.00 0.36 2.41 1.39