Informace o pozorování Slunce a jiné zajímavosti Statistiky Aktuální údaje o sluneční aktivitě Informace o akcích pořádaných ČAS Informace o Sluneční sekci ČAS Činnost sekce Seznam členů sekce Internetové odkazy na podobně zaměřené stránky
29. 1. 2013
Zápis z voleb výboru Sluneční sekce ČAS a delegáta na sjezd ČAS
     Autor : Eva Marková
Volby se konaly korespondenčně v období od 18. prosince 2012 do 20. ledna 2013.
Sluneční sekce má 29 členů, voleb se zúčastnilo 21 členů, což je 72 %.

Výsledky voleb:

Volba výboru sluneční sekce:

Eva Marková  21 hlasů
Miroslav Bárta 19 hlasů
Michal Sobotka 19 hlasů
Václav Bumba 1 hlas
Miloslav Druckmüller 1 hlas
Michal Varady 1 hlas

Na základě počtu získaných hlasů bude výbor Sluneční sekce pracovat ve složení:

RNDr. Eva Marková, CSc. předseda
RNDr. Miroslav Bárta, Ph.D. hospodář
RNDr. Michal Sobotka, DSc. tajemník (místopředseda) 

Delegátem na sjezd byla zvolena RNDr. Eva Marková, CSc. počtem 16 hlasů 
(někteří z těch, kteří odevzdali své hlasy, volili pouze výbor sluneční sekce, svoji volbu delegáta neuvedli).

 

Za starý výbor sekce: 
Eva Marková v.r.
Michal Sobotka, v.r.
Pavel Kotrč v.r. 
Úpice, 28. ledna 2013