Informace o pozorování Slunce a jiné zajímavosti Statistiky Aktuální údaje o sluneční aktivitě Informace o akcích pořádaných ČAS Informace o Sluneční sekci ČAS Činnost sekce Seznam členů sekce Internetové odkazy na podobně zaměřené stránky
16.10.2014
Otevřené setkání členů Sluneční sekce ČAS
     Autor : Eva Marková

V sobotu 11. října 2014 se v zasedací místnosti Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze na Spořilově uskutečnilo otevřené setkání členů Sluneční sekce ČAS. Kromě členů sluneční sekce se ho zúčastnili i zástupci Pražské pobočky ČAS a Sekce proměnných hvězd a exoplanet.

Po zahájení a přivítání účastníků následovala kratičká zpráva o chodu Sluneční sekce a pak následoval hlavní program, který sestával ze tří přednášek. Jako první vystoupil Miloslav Druckmüller s přednáškou„Zlatá éra pozorování zatmění Slunce ještě neskončila“, v níž seznámil přítomné se svými pozorováními a výsledky z úplných zatmění Slunce hlavně velmi fundovaně rozebral důvody, proč jsou stále potřebná pozemská pozorování tohoto úkazu. Po něm vystoupil Michla Varady, aby ve své přednášce „Sluneční erupce v éře RHESSI“ pohovořil o družicových pozorování slunečních erupcí. Jako poslední pak promluvil Michal Švanda („Půlstoletí helioseismologie: od oscilací k vnitřní struktuře Slunce) o tom, jaký přínos má pro sluneční fyziku helioseismologie. Všechny tři přednášky byly velmi zajímavé a patří za ně přednášejícím velký dík.

Na závěr vystoupil František Karel Janda, který krátce seznámil přítomné s historií a současností slunečních předpovědí sestavovaných v Ondřejově a jejich využitím, které tvoří jednu z náplní činnosti Sluneční sekce. A slíbil, že začátkem příštího roku dodá na stránky Sluneční sekce článek o této problematice.

Na závěr se sluší poděkovat a to nejen přednášejícím, ale také Alici Heinzelové, která se úplně vzorně starala o to, aby účastnici neseděli na sucho. No a samozřejmě všem účastníkům za vytvoření příjemné atmosféry.


Eva Marková

Fotogalerie