Informace o pozorování Slunce a jiné zajímavosti Statistiky Aktuální údaje o sluneční aktivitě Informace o akcích pořádaných ČAS Informace o Sluneční sekci ČAS Činnost sekce Seznam členů sekce Internetové odkazy na podobně zaměřené stránky
17.6.2021
Glosa z akce "Solarografie 2021"
     Autor: Maciej Zapiór

V sobotu 12. června 2021 proběhlo v prostorách Astronomickém ústavu Akademie věd v Ondřejově první Mezinárodní solarografické setkání: Mezi vědou, uměním a vzděláváním.

Zúčastnilo se 16 účastníků z 5 zemí (Česko, Polsko, Ukrajina, Rusko, Španělsko).
Uskutečnilo se 5 přednášek:
  Solarigraphy and Beyond – M. Zapiór
  Říčany vykreslené Sluncem - J. Kužník
  Simple reasons for "Why do we do it?" - I. Trupkiewicz
  Být ve správný čas na správném místě – H. Jiráková
  Analemma - M. Zapiór

Během setkání poslali účastníkům pozdrav prostřednictvím webcamery Pablo Gori - ředitel Festivalu experimentální fotografie ze Španělska a Roman Baran - ředitel Brzeského festivalu dírkové fotografie. Odpoledne účastníci vyrazili na prohlídku skulptur umístěných v areálu hvězdárny přímo s autorem některých z nich, Zdeňkem Hůlou a bývalým ředitelem Astronomického ústavu prof. Janem Paloušem.

V sochách se prolíná věda s uměním, protože většina z nich se vztahuje k pohybu Slunce po obloze, a některé z nich fungují jako sluneční hodiny. Večer se účastníci sešli při volné zábavě u táboráku.