Informace o pozorování Slunce a jiné zajímavosti Statistiky Aktuální údaje o sluneční aktivitě Informace o akcích pořádaných ČAS Informace o Sluneční sekci ČAS Činnost sekce Seznam členů sekce Internetové odkazy na podobně zaměřené stránky
15.12.2014
Ocenění Petra Heinzela
     Autor : Eva Marková

Dne 13.12. 2014 bylo dlouholetému členu Sluneční sekce ČAS Prof. RNDr. Petru Heinzelovi, DrSc. předáno nejvyšší ocenění, které ČAS uděluje badatelům, kteří se celoživotním dílem obzvláště zasloužili o rozvoj astronomie, a to Nušlova cena za rok 2014.

Podrobnosti o oceněném i udělení ceny viz v přiloženém Tiskovém prohlášení ČAS. 
Petru Heinzelovi k tomuto ocenění blahopřejeme!


Fotografie z předání ceny

  

  

  

  

Tiskové prohlášení České astronomické společnosti číslo 205 z 10. 12. 2014

Cena Františka Nušla za rok 2014

Česká astronomická společnost ocenila Nušlovou cenou za rok 2014 slunečního fyzika Prof. RNDr. Petra Heinzela, DrSc. z Astronomického ústavu AV ČR. Slavnostní předání ceny proběhne v sobotu 13. 12. 2014 ve 14:00 v budově Akademie věd v Praze 1, Národní 3. Poté bude přednesena laureátská přednáška na téma „Spektroskopie slunečních a hvězdných erupcí“. Na předání ceny i na laureátskou přednášku je vstup volný. Akce se koná ve spolupráci České astronomické společnosti a Střediska společných činností AV ČR.

Nušlova cena České astronomické společnosti je nejvyšší ocenění, které uděluje ČAS badatelům, kteří se svým celoživotním dílem obzvláště zasloužili o rozvoj astronomie. Je pojmenována po dlouholetém předsedovi ČAS Prof. Františku Nušlovi. Česká astronomická společnost obnovila její udělování po padesátileté přestávce v r. 1999. Prof. PhDr. František Nušl (3. 12. 1867 - 17. 9. 1951) byl v letech 1922 - 1947 předsedou tehdejší Československé astronomické společnosti. V letech 1924 - 1938 byl ředitelem státní hvězdárny.

Petr Heinzel se narodil 9. listopadu 1950. Vystudoval fyziku (specializaci astronomie) na MFF UK v Praze v letech 1970 - 1974 a od roku 1974 až dosud pracuje ve Slunečním oddělení Astronomického ústavu ČSAV/AV ČR v Ondřejově. V r. 1982 obhájil kandidátskou disertaci v Astronomickém ústavu ČSAV. V roce 1993 obhájil disertaci pro získání vědecké hodnosti DrSc. a v roce 2005 se habilitoval na MFF UK v Praze prací „Fyzika slunečních protuberancí“. V roce 2012 byl jmenován profesorem na Univerzitě Karlově v Praze pro obor astronomie a astrofyzika. Ve své vědecké práci se dosud věnoval výzkumu erupcí, protuberancí, koronálních smyček a struktuře chromosféry, přenosu záření ve hvězdných atmosférách v podmínkách lokální tepelné nerovnováhy. Dosáhl významných vědeckých výsledků v zářivé hydrodynamice, energetické bilanci a mechanismech ohřevu hvězdných atmosfér, jakož i ve spektrální diagnostice fyzikálních mechanismů v astrofyzikálním plazmatu.

Od roku 1975 až dosud publikoval 131 vědeckých prací, které získaly až dosud 2095 citací, tj. 16 citací na práci, jeho Hirschův index dosáhl 26, což jsou v naší astronomii vysoce nadprůměrné scientometrické údaje. Byl řadu let vedoucím Slunečního oddělení Astronomického ústavu AV ČR a v letech 2004 - 2012 ředitelem Astronomického ústavu AV ČR. Přednáší teorii hvězdných atmosfér a sluneční fyziku na MFF UK, Komenského univerzitě v Bratislavě a Univerzitě ve Vratislavi (Polsko), kde také vedl a vede řadu diplomantů a doktorských studentů. Působil též na univerzitě v Paříži (Orsay), observatoři v Meudonu u Paříže, Moskevské státní univerzitě, Ústavu Maxe Plancka pro astrofyziku v Garchingu a na Univerzitě v Káhiře. Je členem Mezinárodní astronomické unie i České astronomické společnosti. V roce 2003 získal cenu Akademie věd ČR za soubor prací "Analýza spektrálních dat vodíku sluneční atmosféry získaných družicí SOHO". V roce 2009 získal Zlatou medaili Vratislavské Univerzity za dlouholetou spolupráci a jako ocenění svých vědeckých výsledků.

Ve své funkci ředitele Astronomického ústavu AV ČR zavedl těsnější spolupráci s Českou astronomickou společností. Jeho koníčkem je vážná hudba. Hraje na housle, čímž spolu s dalšími astronomy obohacuje kulturní život na observatoři v Ondřejově i národních či mezinárodních astronomických akcích.

Slavnostní předání Nušlovy ceny a laureátská přednáška proběhnou v sobotu 13. 12. 2014 od 14:00 v budově Akademie věd v Praze, Národní 3, sál 206. Cenu předá předseda České astronomické společnosti Ing. Jan Vondrák, DrSc., Dr.h.c. Laudatio přednese emeritní předsedkyně České astronomické společnosti a současná předsedkyně Sluneční sekce České astronomické společnosti RNDr. Eva Marková, CSc. Laureát Nušlovy ceny za rok 2014 Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. přednese laureátskou přednášku na téma „Spektroskopie slunečních a hvězdných erupcí".

Více o Nušlově ceně a jejích držitelích najdete na http://www.astro.cz/cas/ceny/nuslova/.
Kontakt na laureáta: e-mail: petr.heinzel@asu.cas.cz, telefon: 323 649 356

Pavel Suchan

místopředseda a tiskový tajemník České astronomické společnosti
(zpracováno na základě návrhu k udělení Nušlovy ceny za rok 2014 od Dr. Jiřího Grygara)

 Originál tiskového prohlášení ve formátu: "tisk_205.doc"