Informace o pozorování Slunce a jiné zajímavosti Statistiky Aktuální údaje o sluneční aktivitě Informace o akcích pořádaných ČAS Informace o Sluneční sekci ČAS Činnost sekce Seznam členů sekce Internetové odkazy na podobně zaměřené stránky
5.12.2013
Setkání členů Sluneční sekce ČAS
     Autoři : Eva Marková, Jan Sládeček

 

V sobotu 30. listopadu se v zasedací místnosti Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze na Spořilově uskutečnilo setkání členů Sluneční sekce ČAS. Zúčastnilo se ho 11 členů, několik členů se z vážných pracovních i soukromých důvodů omluvilo.

Po přivítání a vzájemném představení účastníků zazněla první zajímavá přednáška Míry Bárty „Sluneční radioastronomie v éře ALMA“. Po ní byl dán prostor členům sekce, aby účastníky krátce seznámili se svojí činností v rámci sekce. Jako první vystoupil Jan Sládeček se svým povídáním o pozorování úplných zatmění především v r. 2012 v Austrálii a v r. 2013 v Ugandě. Po něm promluvil František Janda, který přítomné seznámil s historií a současným stavem předpovědí sluneční aktivity především pro radioamatéry. Jako poslední poreferoval o své činnosti Vlastislav Feik, který navázal na činnost pana Schmieda a to jak v každodenním pozorování sluneční fotosféry, tak statistickém zpracovávání přehledu pozorovatelů a pozorování Slunce, kde pohovořil i o řadě problémů, na něž při zpracování naráží.

O těch jsme diskutovali i po krátké polední přestávce v diskuzi o další činnosti sekce, neboť pozorování Slunce a zpracovávání statistického přehledu pozorování a pozorovatelů je jedním ze stěžejních bodů činnosti sluneční sekce. Z toho důvodu se uvažuje i o vytvoření databáze pozorování tak, aby pozorování mohla být využívána i dalšími zájemci. Dále pak zazněly informace o každoročně pořádané konferenci Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, jehož je Sluneční sekce spoluorganizátorem, o slovenském slunečním semináři a o připravované mezinárodní konferenci Solar and stelar flares, která se uskuteční v červnu příštího roku v Praze u příležitosti jubilea významného slunečního fyzika Dr. Zdeňka Švestky.

Na závěr setkání zazněla zajímavá přednáška Michala Sobotky "Velké sluneční dalekohledy".

Po skončení setkání se část členů přesunula do budovy Akademie věd na Národní třídě, aby se zúčastnila slavnostního aktu udělování Nušlovy ceny. Tu v letošním roce obdržel významný sluneční fyzik doc. Marian Karlický.

 

Fotografie ze setkání