Informace o pozorování Slunce a jiné zajímavosti Statistiky Aktuální údaje o sluneční aktivitě Informace o akcích pořádaných ČAS Informace o Sluneční sekci ČAS Činnost sekce Seznam členů sekce Internetové odkazy na podobně zaměřené stránky
 
 
 

Vážení a milí členové Sluneční sekce a příznivci Slunce!
Výbor Sluneční sekce ČAS Vás zve na

OTEVŘENÉ SETKÁNÍ ČLENŮ SLUNEČNÍ SEKCE ČAS


   které se uskuteční
v sobotu 4. září 2021 od 10:00 hodin

v seminární místnosti Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. v Ondřejově (viz plánek).
Toto setkání je určeno nejen členům Sluneční sekce, ale všem zájemcům o dění na Slunci.

Program:
10:00 - Zahájení, přivítání účastníků (E. Marková)
10:05 - Informace o chodu Sluneční sekce (výbor)
10:15 - Přednáška "Co nám říkají sluneční spektra aneb 45 let ve sluneční fyzice" (P. Heinzel)
11:00 - Přednáška "Historie pozorování Slunce na Slovensku" (E. Dzifčáková)
11:45 - Přednáška "Shrnutí 24. cyklu sluneční aktivity" (M. Pavelková)
12:30 – 13:30 - Přestávka na oběd
13:30 - Přednáška "Sluneční kresby na území Československa" (V. Feik)
13:50 - Observatoř ALMA a sluneční výzkum: Současnost a perspektivy (M. Bárta)
14:10 - 45 let předpovědí sluneční a geomagnetické aktivity (Janda)
14:30 - Informace o tom, co kdo dělá, diskuze o dalším chodu sekce
15:00 - Zakončení setkání
15:15 - Dobrovolná prohlídka hvězdárny vč. slunečních přístrojů (cca 2 hodiny)

Na přiložené mapě je jako č. 1 označená seminární místnost a pod číslem 2 možnost parkování. Pokud je někdo pohybově omezen je možné po domluvě parkovat přímo u seminární místnosti. Počet parkovacích míst je tam ale omezen.

K dispozici bude drobné občerstvení. V blízkosti je pizzerie, je možnost hromadně si objednat oběd a dojet pro něj hromadně. Oběd si každý účastník hradí sám. Pokud nemáte vlastní auto je obtížné se do Ondřejova v sobotu ráno dostat. V tom případě nás prosím kontaktujte, zařídíme Vám odvoz z některé z vlakových stanic. V případě zájmu je možné přespání v přednáškové místnosti (k dispozici lednička, a sociální zařízení vč. sprchy).

Prosím o předběžnou informaci, kdo z členů by měl zájem seznámit ostatní se svojí činnosti (vystoupení každého zájemce by mělo být v rozmezí 5 – 10 minut).

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na: pavelkova@asu.cas.cz

Na setkání se těší

Eva Marková
Michal Sobotka
Ivana Macourková
Martina Pavelková
Maciej Zapiór