Informace o pozorování Slunce a jiné zajímavosti Statistiky Aktuální údaje o sluneční aktivitě Informace o akcích pořádaných ČAS Informace o Sluneční sekci ČAS Činnost sekce Seznam členů sekce Internetové odkazy na podobně zaměřené stránky
12.8.2022
Report sluneční aktivity - červenec 2022
     Autor: Martina Pavelková

Vážení a milí slunečníci,

jako každý měsíc vychází náš "Česlopolí" report o předběžných statistických výsledcích z roku 2022.

Česlopol je síť pozorovatelů z Česka, Slovenska a Polska pod Sluneční sekcí ČAS. V současné době se snaží znovu získávat nejen aktuální pozorování, ale i pozorování starší. Všechna tato data jsou důležitá pro studium vývoje sluneční aktivity. Protože jsou všechny kresby zatížené pozorovacími podmínkami a subjektivitou pozorovatele - čím více dat z daného roku máme, tím lépe.

Podívejte se na nový report: SUN_Report_2022_07.pdf

Nebo si prohlédněte reporty a bulletiny staré: ZDE