Informace o pozorování Slunce a jiné zajímavosti Statistiky Aktuální údaje o sluneční aktivitě Informace o akcích pořádaných ČAS Informace o Sluneční sekci ČAS Činnost sekce Seznam členů sekce Internetové odkazy na podobně zaměřené stránky
 
  Nabídka přednášek – RNDr. Eva Marková, CSc.
  
  1Slunce – naše hvězda
  Vědecko-populární přednáška o naší nejbližší hvězdě, díky které zde jsme.
    
 2Zatmění na cestách
  Zajímavosti obrazem i slovem ze všech 12 cest za úplným zatměním Slunce, kterých se autorka zúčastnila.
    
 3Černé Slunce v čínských zahradách
  Cestopisná přednáška s obrazovou projekcí z cesty za pozorováním úplného zatmění Slunce do Číny.
    
 4Toulky Patagonií s černým Sluncem nad hlavou
  Cestopisná přednáška s obrazovou projekcí z cesty za pozorováním úplného Slunce do Argentinské Patagonie. Národní park Los Glaciares s ledovcem Perito Moreno a Andskými vrcholy jako je např. Fitz Roy a další zajímavosti ze života v Patagonii.
    
 5Černé Slunce v Turecku
  Cestopisná přednáška - obrázky a povídání o společné česko – slovenské výpravě přes Evropu do Turecké Antalye za pozorováním úplného zatmění Slunce.
    
 6Jak se žije na Sibiři při zatmění Slunce
  Cestopisná přednáška z cesty za pozorováním úplného zatmění Slunce na Ruskou Sibiř. Povídání a obrázky o tom, jak lze překonat ruskou byrokracii a se složitou astronomickou technikou nejen pozorovat, ale i leccos vidět a poznat ze života na Sibiři.
    
 7Černé Slunce a národní parky v Jižní Africe
  Cestopisná přednáška s obrazovou projekcí z cesty za pozorováním úplného zatmění Slunce v Jižní Africe spojenou s návštěvou Krugerova národního parku i mnoha dalších včetně 200 000 let starého meteorického kráteru.
    
   Kontakty: E-mail: eva.radec@seznam.cz
     telefon: 603 277 589

 


Zprávy o činnosti sluneční sekce ČAS ve formátu PDF :
 Rok 2020Stáhnout / zobrazit
 Rok 2019Stáhnout / zobrazit
 Rok 2018Stáhnout / zobrazit
 Rok 2017Stáhnout / zobrazit
 Rok 2016Stáhnout / zobrazit
 Rok 2015Stáhnout / zobrazit
 Rok 2014Stáhnout / zobrazit
 Rok 2013Stáhnout / zobrazit
 Rok 2012Stáhnout / zobrazit
 Rok 2011Stáhnout / zobrazit
 Rok 2010Stáhnout / zobrazit
 Rok 2009Stáhnout / zobrazit
 Rok 2008Stáhnout / zobrazit
 Rok 2007Stáhnout / zobrazit

    Činnost členů sluneční sekce probíhá spíše individuálně, protože její členové jsou rozptýleni prakticky po celé republice a několik je i v zahraničí. Jedná se především o pozorování Slunce v optickém i rádiovém oboru a o četná pozorování úplných zatmění Slunce. Asi polovina členů sekce jsou v oblasti sluneční fyziky profesionály. Proto mohou využívat velké specializované sluneční přístroje doma, v zahraničí (Kanárské ostrovy) i na oběžné dráze (např. SOHO a TRACE). Zabývají se studiem fyzikálních procesů spojených se sluneční aktivitou, které probíhají ve všech vrstvách sluneční atmosféry, od fotosféry až po korónu.

    Členové sekce seznamují veřejnost se svými výsledky v rámci přednáškové činnosti, publikují je jak ve vědeckých tak ve vědecko-populárních časopisech a prezentují na tuzemských i zahraničních seminářích. Jedním z nejoblíbenějších je sluneční seminář pořádaný pravidelně jednou za dva roky na Slovensku, který je vlastně jednou z možností setkávání členů, ale i konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, pořádaná každoročně Hvězdárnou v Úpici. Ze zahraničních jmenujme alespoň Evropské setkání slunečních fyziků, které se koná každé tři roky v různých evropských městech.


Účastníci slunečního semináře v Modre (2006) při návštěvě modranské hvězdárny.

 

    Řada členů je zastoupena i v mezinárodních organizacích zabývajících se pozorováním Slunce, například Společné organizace pro sluneční pozorování (JOSO), Sekce sluneční fyziky Evropské astronomické a Evropské fyzikální společnosti i nové Evropské asociace pro sluneční teleskopy (EAST). Sekce pořádá nebo spolupořádá různé soutěže (např. soutěž o nejlepší snímek zatmění Slunce 29.3.2006). Významně se podílí na akcích v rámci Mezinárodního heliofyzikálního roku, kde je mimo jiné též spolupořadatelem pozorovatelské soutěže. Zástupci sekce nechybějí ani jako přednášející na letní astronomické expedici určené mládeži se zájmem o astronomii, která každoročně probíhá v Úpici a která letos proběhla již po čtyřicáté deváté.


Snímky slunečních protuberancí a koróny vyfotografované během úplného zatmění Slunce v roce 2001 (Angola)
 pracovníky Hvězdárny v Úpici a matematicky zpracované M. Druckmüllerem.