Informace o pozorování Slunce a jiné zajímavosti Statistiky Aktuální údaje o sluneční aktivitě Informace o akcích pořádaných ČAS Informace o Sluneční sekci ČAS Činnost sekce Seznam členů sekce Internetové odkazy na podobně zaměřené stránky
26. - 30. května 2014
22. sluneční seminář
Ve dnech 26. - 30. května se na Slovensku v Nižné nad Oravou konal 22. sluneční seminář, jehož organizátorem byla Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo. Program, jak už to napovídá název semináře, byl zaměřen hlavně na problematiku sluneční fyziky.

Celý článek zde ...


13. - 15. května 2014
Konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí
Ve dnech 13. - 15. května 2014 se v sále obchodního centra v Úpici uskutečnila již 34. interdisciplinární konference „Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí“.
Na konferenci zaznělo 18 referátů z oblasti astronomie, přístrojové techniky, geofyziky, meteorologie, ekologie, medicíny a filozofie.

Celý článek zde ...


25. – 27. května 2011
Turčianské Teplice
Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo uspořádala ve dnech 25. – 26. května v Turčianských Teplicích odborný seminář „ Úplné zatmění Slunce a přechod Venuše přes sluneční disk 2012“. Seminář byl určen pracovníkům hvězdáren na Slovensku. Českou republiku tam zastupoval dr. Pavel Kotrč a prof. Miloslav Druckmüller.

19. – 21. května 2011
Česko-polsko-slovenská konzultace slunečních fyziků
Na Astronomickém ústavu v Ondřejově proběhla ve dnech 19. – 21. května 2011 Česko-polsko-slovenská konzultace slunečních fyziků (CoSP), na jejíž přípravě i aktivní účasti se podílela i naše sekce.

17. – 19. května 2011
Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí
Hvězdárna v Úpici ve spolupráci s dalšími subjekty, jedním z nichž je i Sluneční sekce ČAS, pořádala ve dnech 17. – 19. května konferenci na téma Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Konference se zúčastnilo okolo 60ti odborníku (astronomů, geofyziků, meteorologů, ekologů, lékařů, techniků, filosofů), aby předneslo přes 30 referátů. Z konference bude vydán sborník. Přehled přednesených příspěvku je na http://www.obsupice.cz/new/_odborna.php?akce=seminare

16. dubna 2011
Setkaní zástupců složek ČAS
16. dubna 2011 se v Žebráku konalo setkání vedení složek a kolektivních členů ČAS a dalších astronomických institucí. Kromě užitečných informací pro vedení složek, které byly ny tomto setkání poskytnuty, jednotlivé složky a instituce prezentovaly svoji činnost, ve večerních hodinách se pak z hradu Točník uskutečnilo pozorování noční oblohy. Naši sekci na tomto setkání zastupoval Ing. Marcel Bělík. Prezentace sluneční sekce, připravená pro toto setkání, je k dispozici v rubrice „O nás“.

31. května až 4. června 2010
20. Celoštátny slnečný seminár
Ve dnech 31. května až 4. června 2010 se bude na Slovensku konat 20. Celoštátny slnečný seminár. Cílem semináře je ukázat nové výsledky a poskytnout přehled o současném stavu sluneční fyziky a vztahů Slunce-Země. Podrobnosti najdete na oficiálních stránkách akce: http://www.suh.sk/obs/slnsem/slnsem20_1.htm

22. července – 7. srpna 2011
Letní astronomická expedice
Na hvězdárně v Úpici se ve dnech 22.7. – 7.8. 2011 uskuteční 53. letní astronomická expedice, která je určena studentům od 15ti let. Hlavní náplní je především pozorování objektů noční oblohy a Slunce a řada přednášek předních českých odborníků, ovšem nechybí ani běžné letní radovánky, jako je koupání, volejbal, výlety apod. Na přihlášení se na tento rok je již pozdě, ale expedice se určitě uskuteční i v příštím roce. Více je možné nalézt na stránkách Hvězdárny v Úpici (www.obsupice.cz) nebo na stránce přímo věnované expedici (http://expedice.astronomie.cz).

25. – 27. května 2011
Turčianské Teplice
Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo uspořádala ve dnech 25. – 26. května v Turčianských Teplicích odborný seminář „ Úplné zatmění Slunce a přechod Venuše přes sluneční disk 2012“. Seminář byl určen pracovníkům hvězdáren na Slovensku. Českou republiku tam zastupoval dr. Pavel Kotrč a prof. Miloslav Druckmüller.

19. – 21. května 2011
Česko-polsko-slovenská konzultace slunečních fyziků
Na Astronomickém ústavu v Ondřejově proběhla ve dnech 19. – 21. května 2011 Česko-polsko-slovenská konzultace slunečních fyziků (CoSP), na jejíž přípravě i aktivní účasti se podílela i naše sekce.

17. – 19. května 2011
Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí
Hvězdárna v Úpici ve spolupráci s dalšími subjekty, jedním z nichž je i Sluneční sekce ČAS, pořádala ve dnech 17. – 19. května konferenci na téma Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Konference se zúčastnilo okolo 60ti odborníku (astronomů, geofyziků, meteorologů, ekologů, lékařů, techniků, filosofů), aby předneslo přes 30 referátů. Z konference bude vydán sborník. Přehled přednesených příspěvku je na http://www.obsupice.cz/new/_odborna.php?akce=seminare

16. dubna 2011
Setkaní zástupců složek ČAS
16. dubna 2011 se v Žebráku konalo setkání vedení složek a kolektivních členů ČAS a dalších astronomických institucí. Kromě užitečných informací pro vedení složek, které byly ny tomto setkání poskytnuty, jednotlivé složky a instituce prezentovaly svoji činnost, ve večerních hodinách se pak z hradu Točník uskutečnilo pozorování noční oblohy. Naši sekci na tomto setkání zastupoval Ing. Marcel Bělík. Prezentace sluneční sekce, připravená pro toto setkání, je k dispozici v rubrice „O nás“.

31. května až 4. června 2010
20. Celoštátny slnečný seminár
Ve dnech 31. května až 4. června 2010 se bude na Slovensku konat 20. Celoštátny slnečný seminár. Cílem semináře je ukázat nové výsledky a poskytnout přehled o současném stavu sluneční fyziky a vztahů Slunce-Země. Podrobnosti najdete na oficiálních stránkách akce: http://www.suh.sk/obs/slnsem/slnsem20_1.htm

22. až 24. května 2009 od 9 do 17 hodin
Dny otevřených dveří na observatoři Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově
Dny otevřených dveří na observatoři v Ondřejově od 22. do 24. května 2009. Veřejnosti ukážeme naše pracoviště, denně od 9 do 17 hodin bude připraven doprovodný program pro dospělé i pro děti a také noční pozorování oblohy dalekohledy. Zdarma.

23. až 25. května 2008 od 9 do 17 hodin
Dny otevřených dveří na observatoři Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově
Po celé tři dny pro Vás budou otevřena naše odborná pracoviště a budete si je moci prohlédnout s výkladem odborníků. Na pátek zveme také školy! Otevírací doba po všechny tři dny 9 až 17 hodin, v sobotu u největšího dalekohledu v ČR do 22 hodin. Vstup zdarma, naopak si ještě něco odnesete
Více informací zde: www.asu.cas.cz/...

20. června 2008 od 9 do 18 hodin
Otevřená výstava Věda v ulicích
Liberec, Soukenné náměstí a náměstí E. Beneše.
Společný stánek České astronomické společnosti a Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. nabídne veřejnosti astronomické pozorování. Dalekohledy bude možno v případě jasného počasí pozorovat fotosféru a chromosféru Slunce a když bude zataženo, budeme alespoň demonstrovat "co dalekohled umí", tedy pojmy jako zvětšení, zorný úhel a zorné pole. K dispozici kromě odborného výkladu budou odborníci pro dotazy a také informační materiály.

20.-22.5. 2008
Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí
Hvězdárna v Úpici pořádá ve dnech 20. - 22. května 2008 konferenci na téma: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí.
Bližší informace a přihlášku naleznete na stránce :
 http://www.obsupice.cz/new/_odborna.php?akce=seminare

12.-16.5. 2008
19. Celoštátny slnečný seminár
Ve dnech 12.-16.5. se bude na Slovensku konat 19. Celoštátny slnečný seminár. Na tomto semináři se pravidelně setkávají profesionální i amatérští "slunečníci" z ČR a SR.
Podrobnosti najdete na oficiálních stránkách akce :
 http://www.suh.sk/obs/slnsem/slnsem19_1.htm

12. - 14.10. 2007
Mezinárodní sluneční seminář
 
se koná 12. - 14. října 2007 v přednáškovém sále Hvězdárny Valašské Meziříčí.
Více informací na stránkách ČAS.

28.9.2007
Evropská noc vědců
28. září 2007 proběhne evropská noc vědců, v níž budou figurovat i sluneční dalekohledy na Ondřejově. Další informace na stránkách ČAS..