Informace o pozorování Slunce a jiné zajímavosti Statistiky Aktuální údaje o sluneční aktivitě Informace o akcích pořádaných ČAS Informace o Sluneční sekci ČAS Činnost sekce Seznam členů sekce Internetové odkazy na podobně zaměřené stránky
26. - 30.5. 2014
22. sluneční seminář
     Autor : Eva Marková

 Ve dnech 26. - 30. května se na Slovensku v Nižné nad Oravou konal 22. sluneční seminář, jehož organizátorem byla Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo. Mezi zhruba padesáti účastníky byla kromě zástupců vědeckých slovenských institucí a hvězdáren i početná skupina z Česka a po jednom účastníku z Polska, Portugalska, Rakouska a Bangladéše. Program, jak už to napovídá název semináře, byl zaměřen hlavně na problematiku sluneční fyziky. Každý blok jednání byl zahájen přehledovým referátem, který uvedl tématiku, které se ten který blok týkal včetně přehledu toho, co v této problematice již bylo vykonáno.

 Účastníci tak byli seznámeni se základními fyzikálními vlastnostmi fotosféry, přenosem energie z nižších vrstev Slunce přes fotosféru do chromosféry, popisem dynamiky rychlostních a magnetických polí a způsobem modelování dějů ve fotosféře. Informace o sluneční chromosféře vycházely jak z pozorování pozemskými i kosmickými observatořemi, tak z teoretického výzkumu a numerických simulací. Byl diskutován i způsob ohřevu chromosféry akustickými vlnami.

 V části o slunečních erupcích byla ukázána pozorování erupcí řadou družic (Hinode/EIS, IRIS, STEREO), ale i výsledky pozemských pozorování jako např. objevení vedlejších erupčních vláken ve filtrogramech H-alfa, pohyb plazmy v erupci ze 7. června 2011 či rozdíl v časovém vývoji erupcí v čarách vodíku a vápníku.

 Speciální část programu byla věnována radioastronomii a kosmickému počasí. Nechyběly ani informace o moderních slunečních dalekohledech ať už pozemských či kosmických, které již pracují (např. GREGOR, HINODE/SOT, NST apod.), nebo těch, které se připravují (ATST, NLST, EST).

 Součástí semináře byla též exkurze. Při ní účastníci navštívili Oravský hrad, kde se díky uchvacujícímu výkladu průvodkyně zdrželi místo plánované jedné hodiny hned hodiny tři, Dřevěný gotický kostel v Tvrdošíně a Oravskou přehradu.

 Na závěr je třeba konstatovat, že seminář se velmi vydařil, za což patří hlavním organizátorům ze Slovenské ustredné hvezdárne v Hurbanově velký dík, popřát jim hodně úspěchů v další práci a těšit se s nimi na setkání za 2 roky na 23. slunečním semináři.