Informace o pozorování Slunce a jiné zajímavosti Statistiky Aktuální údaje o sluneční aktivitě Informace o akcích pořádaných ČAS Informace o Sluneční sekci ČAS Činnost sekce Seznam členů sekce Internetové odkazy na podobně zaměřené stránky
13. - 15. 5. 2014
Konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí
     Autor : Eva Marková

Ve dnech 13. - 15. května 2014 se v sále obchodního centra v Úpici uskutečnila již 34. interdisciplinární konference „Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí“. Tu pořádala Hvězdárna v Úpici ve spolupráci s Komisí pro otázky životního prostředí AV ČR, Českou astronomickou společností - Východočeskou pobočkou v Úpici, Českou astronomickou společností – Sluneční sekcí, Českou bioklimatologickou společností v Praze, Českou lékařskou společností J.E.Purkyně - Spolkem lékařů v Trutnově, Jednotou českých matematiků a fyziků a Městem Úpice. Hlavním garantem akce byla Hvězdárna v Úpici. Konference se zúčastnilo cca 40 odborníků z různých zainteresovaných oborů i zájemců o probíranou tématiku.

 Na konferenci zaznělo 18 referátů z oblasti astronomie, přístrojové techniky, geofyziky, meteorologie, ekologie, medicíny a filozofie. Vedle informace o úplném zatmění Slunce v r. 2013 se účastníci dověděli např. o extrémních projevech sluneční aktivity v některých cyklech, o vlivu vln horka na kardiovaskulární nemocnost a úmrtnost, jak vítr modeluje zemský povrch, o průběhu seismické aktivity na Trutnovsku a Náchodsku mezi lety 1000 – 1900 a zamysleli se nad definicí pravdy.

 Velmi zajímavá byla též informace týkající se otázky světelného znečištění. V referátu s názvem „Člověk ve svém nočním prostředí aneb o ztrátě tmy“ bylo ukázáno, že ztráta noční tmy neomezuje jen astronomy v jejich činnosti, ale má též velmi negativní dopad např. na zdravotní stav člověka, život nočních živočichů a celou v přírodě jako takovou.

 Zajímavý byl i doprovodný program konference. Ve volném odpoledni se účastníci rozdělili na dvě skupiny, kdy jedna navštívila zoologickou zahradu ve Dvoře Králové nad Labem a druhá odvodňovací štolu v dolech v Malých Svatoňovicích s přístroji registrujícími seismické poruchy. Účastníci měli též možnost vyslechnout přednášku o baronu Arturovi Krausovi.