Informace o pozorování Slunce a jiné zajímavosti Statistiky Aktuální údaje o sluneční aktivitě Informace o akcích pořádaných ČAS Informace o Sluneční sekci ČAS Činnost sekce Seznam členů sekce Internetové odkazy na podobně zaměřené stránky
26. - 30. května 2014
22. sluneční seminář
Ve dnech 26. - 30. května se na Slovensku v Nižné nad Oravou konal 22. sluneční seminář, jehož organizátorem byla Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo. Program, jak už to napovídá název semináře, byl zaměřen hlavně na problematiku sluneční fyziky.

Celý článek zde ...


13. - 15. května 2014
Konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí
Ve dnech 13. - 15. května 2014 se v sále obchodního centra v Úpici uskutečnila již 34. interdisciplinární konference „Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí“.
Na konferenci zaznělo 18 referátů z oblasti astronomie, přístrojové techniky, geofyziky, meteorologie, ekologie, medicíny a filozofie.

Celý článek zde ...


22. července – 7. srpna 2011
Letní astronomická expedice
Na hvězdárně v Úpici se ve dnech 22.7. – 7.8. 2011 uskuteční 53. letní astronomická expedice, která je určena studentům od 15ti let. Hlavní náplní je především pozorování objektů noční oblohy a Slunce a řada přednášek předních českých odborníků, ovšem nechybí ani běžné letní radovánky, jako je koupání, volejbal, výlety apod. Na přihlášení se na tento rok je již pozdě, ale expedice se určitě uskuteční i v příštím roce. Více je možné nalézt na stránkách Hvězdárny v Úpici (www.obsupice.cz) nebo na stránce přímo věnované expedici (http://expedice.astronomie.cz).

25. – 27. května 2011
Turčianské Teplice
Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo uspořádala ve dnech 25. – 26. května v Turčianských Teplicích odborný seminář „ Úplné zatmění Slunce a přechod Venuše přes sluneční disk 2012“. Seminář byl určen pracovníkům hvězdáren na Slovensku. Českou republiku tam zastupoval dr. Pavel Kotrč a prof. Miloslav Druckmüller.

19. – 21. května 2011
Česko-polsko-slovenská konzultace slunečních fyziků
Na Astronomickém ústavu v Ondřejově proběhla ve dnech 19. – 21. května 2011 Česko-polsko-slovenská konzultace slunečních fyziků (CoSP), na jejíž přípravě i aktivní účasti se podílela i naše sekce.

17. – 19. května 2011
Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí
Hvězdárna v Úpici ve spolupráci s dalšími subjekty, jedním z nichž je i Sluneční sekce ČAS, pořádala ve dnech 17. – 19. května konferenci na téma Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Konference se zúčastnilo okolo 60ti odborníku (astronomů, geofyziků, meteorologů, ekologů, lékařů, techniků, filosofů), aby předneslo přes 30 referátů. Z konference bude vydán sborník. Přehled přednesených příspěvku je na http://www.obsupice.cz/new/_odborna.php?akce=seminare

Archiv starších akcí